“Lu trenu di lu suli”…

Posted in Poesie e Versi

In memoria dei lavoratori di Motta San Giovanni caduti nella costruzione della Diga Ancipa a Troina...

(Prof. Basilio ARONA)

 

Versione dialettale

1.

Turi Scordu, surfararu,
abitanti a Mazzarinu;
cu lu Trenu di lu suli
s'avvintura a lu distinu.

2.

Chi faceva a Mazzarinu
si travagghiu nun ci nn'era?
Fici sciopiru na vota
e lu misiru ' n galera.

3.

Una tana la sò casa,
quattru ossa la muggheri;
e la fami lu circava
cu li carti di l'usceri.

4.

Sette figghi e la muggheri,
ottu vucchi ed ottu panzi,
e lu cori un camiuni
carricatu di dugghianzi.

5.

Nni lu Belgiu, nveci,
ora travagghiava jornu e notti;
a la mogghi ci scriveva:
nun manciati favi cotti.

6.

Cu li sordi chi ricivi
accatta roba e li linzola,
e li scarpi pi li figghi
pi putiri jri a scola.


7.

Li mineri di lu Belgiu,
li mineri di carbuni:
sunnu niri niri niri
comu sangu di draguni.


8.
Turi Scordu, un pezzu d'omu,
a la sira dormi sulu;
ntra lu lettu a pedi fora
smaniava comu un mulu.

9.

Cu li fimmini ntintava;
ma essennu analfabeta,
nun aveva pi ncantarli
li paroli di pueta.

10.

E faceva pinitenza
Turi Scordu nni lu Belgiu:
senza tònaca e né mitra
ci pareva un sacrilegiu.

11.

Certi voti lu pinseri
lu purtava 'ntra la tana,
e lu cori ci sunava
a martoriu la campana.

12.

Ca si c'era la minestra
di patati e di fasoli,
nni dda tana c'era festa
pi la mogghi e li figghioli.

13.

Comu arvulu scippatu
senza radichi e né fogghi,
si sinteva Turi Scordu
quannu penza figghi e mogghi.

14.

Doppu un annu di patiri
finalmenti si dicisi:
«Mogghi mia, pigghia la roba,
venitinni a stu paisi».

15.

E parteru matri e figghi,
salutaru Mazzarinu;
li parenti pi d'appressu
ci facevanu fistinu.

16.

Na valiggia di cartuni
cu la corda pi traversu;
nni lu pettu lu nutricu
chi sucava a tempu persu.

17.

Pi davanti la cuvata
di li zingari camina:
trusci e sacchi nni li manu,
muntarozzi fini la schina.

18.

La cuvata cu la ciocca
quannu fu supra lu trenu,
nun sapeva s'era’ n celu...
si tuccavà lu tirrenu.

19.

Lu paisi di luntanu
ora acchiana e ora scinni;
e lu trenu ca vulava
senza ali e senza pinni.

20.

Ogni tantu si firmava
pi 'n furnari passaggeri:
emigranti surfarara,
figghi, patri e li muggheri.

21.

Patri e matri si prisentanu,
li fa amici la svintura:
l'emigranti ‘na famigghia
fannu dintra la vittura.

22.

«Lu me nomu? Rosa Scordu».
«Lu paisi? Mazzarinu».
«Unni jiti ?». «Unni jiamu?
Unni voli lu distinu!».

23.

Quantu cosi si cuntaru!
ca li poviri, si sapi,
hanno guai a miliuna:
muzzicati di li lapi!

24.

Quannu vinni la nuttata
doppu Villa San Giuvanni
una radiu tascabili
addiverti nichi e granni.


25.

Tutti sentinu la radiu,
l'havi nmanu n'emigranti;
li carusi un hannu sonnu,
fannu l'occhi granni tanti.

26.

Rosa Scordu ascuta e penza,
cu lu sapi chi va a trova...
n'atra genti e nazioni,
una storia tutta nova.


27.

E si strinci pi difisa
lu nutricu nsunnacchiatu
mentri l'occhi teni ncoddu
di li figghi a lu sò latu.

28.

E la radiu tascabili
sona musica di ballu;
un discursu di ministru;
un minutu d'intervallu.

29.

Poi detti li nutizii,
era quasi menzannotti:
sunnu l'ultimi nutizii
li nutizii di la notti.


La radio trasmette:«Ultime notizie della notte. Una grave sciagura si è verificata in Belgio nel distretto minerario di Charleroi. Per cause non ancora note una esplosione ha sconvolto uno dei livelli della miniera di Marcinelle. Il numero delle vittime è assai elevato».


30.

Ci fu un lampu di spaventu
chi siccò lu ciatu a tutti;
Rosa Scordu sbarra l'occhi,
focu e lacrimi s'agghiutti.


La radio continua a trasmettere: «I primi cadaveri riportati alla superficie dalle squadre di soccorso appartengono a nostri connazionali emigrati dalla Sicilia. Ecco il primo elenco delle vittime. Natale Fatta, di Riesi provincia di Caltanissetta Francesco Tilotta, di Villarosa provincia di Enna Alfio Calabrò, di Agrigento Salvatore Scordu... »


31.

Un trimotu: «Me maritu!
me maritu!» grida e chianci,
e li vuci sangu e focu
dintra l'occhi comu lanci.

32.

Cu na manti e centu vucchi,
addumata comu torcia,
si lamenta e l'ugna affunna
ntra li carni e si li scorcia.


33.

L'àutra manu strinci e ammacca
lu nutricu stramurtutu,
ca si torci mentri chianci
affucatu e senza aiutu.

34.

E li figghi? cu capisci,
cu capisci e cu un capisci,
annigati nmenzu a l'unni
di ddu mari senza pisci.


35.

Rosa Scordu, svinturata,
nun è fimmina e né matri,
e li figghi sunnu orfani
di la matri e di lu patri.


36.

Misi attornu l'emigrantica nun sannu zoccu fari;
sunnu puru nmenzu a l'unni:
stracinati di ddu mari.

37.

Va lu trenu nni la notti,chi nuttata longa e scura:
non ci fu lu funirali,
è na fossa la vittura.

38.

Turi Scordu a la finestra,a lu vitru mpiccicatu,
senza occhi, senza vucca:
è un schelitru abbruciatu.

39.

L'arba vinci senza lustru,
Turi Scordu ddà ristava:
Rosa Scordu lu strinceva
nni li vrazza, e s'abbruciava.

«Lu Trenu di lu suli» - 1963
Da «La mia vita vorrei scriverla cantando» a cura di Emanuele e Ignazio Buttitta -
Sellerio editore Palermo - 1999

I veri caduti a Marcinelle:

CALABRIA

Antonio Danisi, Reggio Calabria 21/01/1924 – moglie e 4 figli
Pasquale Papa, Reggio Calabria 11/11/1925 – moglie e 4 figli
 Pietro Pologruto, Petrizzi (CZ) 23/11/1927 – moglie in Italia
Vincenzo Sicari, Rosarno (RC) 22/07/1927 – celibe

SICILIA

Carmelo Baio, Montaperto (AG) 21/11/1920 – moglie e 2 figli in Italia
Sebastiano Campisi, Augusta (SR) 03/09/1915 – moglie e 3 figli
Gaetano Indorato, Sommatino (CL) 01/11/1911 – moglie e 3 figli
Salvatore Piluso, Caltagirone (CT) 18/06/1922 - moglie
Calogero Reale, Montaperto (AG) 27/06/1922 – moglie e 3 figli

DOCUMENTO GENTILMENTE FORNITO DAL PROF. BASILIO ARONA DI TROINA (EN)


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Documento inserito da: Arch. Nicola MALLAMACI
Prot. n.: 76 del 29.10.2012

Newsletter

Lascia il tuo indirizzo email e resta sempre in contatto con noi